Over ons

2022:

EEN NIEUWE NAAM

Sinds 2018 hameren we er op dat inspraak en participatie van de inwoners een must is voor de politiek van de toekomst. We willen iets bewegen, en deden dat dan ook onder de naam Zwevegem Vooruit. Teveel krijgen we te horen dat de politiek te ver van de burger staat, en gelijk hebben ze. Wat we de laatste jaren in Zwevegem zien, kan je geen participatie noemen, ondanks onze inspanningen. Het wordt hoog tijd dat we hierin verandering zien, en dat willen we beginnen door naast de ‘beweging’, ook een tijdstip te plaatsen… namelijk NU!

We hoeven er ook niet flauw over te doen, onze beslissing werd versneld omdat een andere partij in ons vaarwater terecht kwam. Wij willen duidelijkheid voor de kiezer, zowel in het stemhokje, als de dagen daarbuiten. Daarom werd onze naamswijziging iets vroeger dan gepland een must, namelijk NU! Veel verder moet er niet gezocht worden, vandaag wordt NU.Zwevegem geboren! We blijven een partij zonder politieke kleur, waarbij politiek vanuit de burger moet gevoerd worden en participatie daartoe de belangrijkste troef is

2018:

Zwevegem is een nieuwe politieke partij rijker: Zwevegem Vooruit, met onafhankelijke kandidaten.

De onafhankelijken trokken vorige keer naar de kiezer in kartel met Gemeentebelangen, toen de lijst van huidig burgemeester Marc Doutreluingne. Die gaat verder met Lijst Burgemeester, onafhankelijke kandidaten groeperen zich in Zwevegem Vooruit. Antoon Vanassche gaat die lijst trekken.

ONTGOOCHELING IN POLITIEK

Zwevegem Vooruit wil meer overleg en inspraak in de gemeente, en meer samenwerking tussen onder meer gemeente en de inwoners. De beweging is gegroeid vanuit een “teleurstelling van vele mensen in de politiek en hun mandatarissen.” Burgerparticipatie wordt één van de sleutelwoorden van de beweging.

Mobiliteit is een aandachtspunt van Zwevegem Vooruit. Zo moet er dringend een oplossing komen voor de ontsluiting van de dorpskernen van Moen en Heestert, en is het tijd om de verkeersdruk op De Kappaert en De Pluim aan te pakken.

STERKER ONDER ‘VOORUIT’-KOEPEL

In veertig andere gemeenten in Vlaanderen, onder meer in Harelbeke en Kortrijk, dingt ook een beweging onder de noemer ‘Vooruit’ naar de stem van de kiezer. Door zich te groeperen willen de partijen onder de koepel ‘Vooruit’ sterker staan bij belangrijke dossiers, die vaak de gemeentegrenzen overstijgen. 

Op dit moment staan al 18 mensen op de lijst van Zwevegem Vooruit.