Samen voor Zwevegem's toekomst!

Neem nu contact op voor meer informatie!

Over

Welkom bij Nu.Zwevegem, een onafhankelijke & dynamische partij die de lokale gemeenschap verenigt en versterkt.

Wij streven ernaar om Zwevegem een betere plek te maken voor iedereen.

Onze visie

Samen voor een betere toekomst

Onze politieke partij zet zich in voor positieve verandering en duurzame vooruitgang door middel van samenwerking en innovatie.

Community steun

Biedt ondersteuning aan lokale gemeenschappen door middel van educatie, sociale programma's en hulpbronnen.

Uw gedacht telt!

Geef uw gedacht of opmerking door aan ons, zodat wij deze kunnen doorgeven / verwerken binnen de Zwevegemse politiek

Let op de kosten

Wij streven ernaar dat uw belastinggeld niet onnodig wordt uitgegeven

Initiatieven

Samen voor Zwevegem

Milieuacties

Bevorder groene duurzaamheid met respect voor milieuprojecten en landbouw in Zwevegem!

Jeugdondersteuning

Bied ondersteuning en activiteiten voor de jeugd van Zwevegem om hun ontwikkeling te bevorderen.

Samenlevingsopbouw

Creëer solidaire gemeenschappen en organiseer inclusieve evenementen voor alle inwoners van Zwevegem.

Doe mee

Samen bouwen aan een betere gemeenschap

Stel je voor hoeveel impact we samen kunnen hebben!

Word lid van Nu.Zwevegem en deel je ideeën voor positieve verandering.

Bel voor meer informatie

Nieuws

Ontdek wat er speelt

Blijf op de hoogte van interessante ontwikkelingen.

Gemeenteraad

Lees het laatste verslag 

Gemeenteraad maandag 22 april 2024.


Als student ben je toch altijd een beetje nerveus wanneer je om uw rapport mag gaan.

Op deze gemeenteraad was er terug een kennisname van het rapport Lokaal Energie- en Klimaatpact. Echter bij het bestuur niet echt nervositeit te bespeuren…heel vreemd, want met deze resultaten zou de gemiddelde student toch niet echt op zijn gemak zijn.

We willen gerust erkennen dat de ambities enerzijds hoog zijn, en anderzijds verwachten we geen 100% realisatie tegen 2030.

Het doel is om gezamenlijk met alle gemeenten inspanningen te leveren en vooruit te gaan. Echter met dit rapport, schuif je terug alles door naar de volgende legislatuur. Op zo goed als alle punten lopen we (sterk) achter op wat gemiddeld in Vlaanderen reeds werd gerealiseerd. Zelfs met de uitdeelactie op openbedrijvendag (succes trouwens, mag zeker herhaald worden) komen we bvb op 1773 aangeplante bomen…van de 25558 die zouden moeten aangeplant worden tegen 2030. Misschien een hoge ambitie…maar de komende 6 jaar moeten dus 15 keer meer bomen geplant worden, dan er de laatste 4 jaar werden geplant.

Succes aan het volgende bestuur!


https://www.lokaalklimaatpact.be/ op deze site kan je van elke gemeente het rapport bekijken. Zwevegem is zeker niet bij de beste van de klas, en op een aantal punten halen we zelfs een realisatie van 0%.

Als je dergelijk plan ondertekent, dan moet je er ook ten volle voor gaan. Nu is er wel vooruitgang in het rapport op een aantal punten, maar deze is verre van voldoende om ooit aan een degelijk resultaat te geraken. Het zal aan de volgende legislatuur zijn om nog iets te redden.


Een aantal volgende punten hadden te maken met een aantal wegeniswerken en wegenisontwerpen.

Zo wordt de Blokkestraat-Otegemstraat onder handen genomen waarbij ook het rioleringsstelsel ‘up to date’ wordt gezet. Noodzakelijke ingreep, en goed dat daar eindelijk werk van wordt gemaakt.

Ook een aantal fietsdoorsteken, als onderdeel van een verkaveling, werden goedgekeurd.

Wij keurden telkens goed, want fietsdoorsteken en andere trage wegen in verkavelingen hebben steeds hun nut voor de buurt.


Bij 1 van de punten konden we het toch niet laten om een extra opmerking te geven:

De site van de voormalige Sint Paulus kerk werd eerder al verkocht, en wordt klaargemaakt om een kleine verkaveling van een 8 tal huizen te voorzien.

Al goed dat het terug geen appartementsblokken zijn, maar anderzijds toch jammer dat een plaats die jaren diende als gemeenschapsgoed, als plaats waar de hele buurt kon verzamelen, terug wordt opgeofferd voor bebouwing.

We hebben op verschillende plaatsen binnen Zwevegem te maken met leegstand (woningen en commerciële ruimtes), maar nieuwbouwprojecten komen er maar steeds bij. Het zal wel altijd een mix van beiden zijn, maar de focus van het bestuur mag iets meer op herwaardering en ingebruikname van leegstaande panden liggen.


In het kader van leegstand gaven we ook de voorzet om een goede samenwerking te hebben tussen OCMW en woonmaatschappij Elan.

In Zwevegem staan behoorlijk wat sociale woningen, eigendom van Elan, te wachten op een renovatieproject. Het is begrijpelijk dat het vrijmaken van meerdere woningen soms wat tijd vergt, maar het valt op dat we op dit moment wel veel tijd nodig hebben.

Dit zou volgens de schepen te maken hebben met de aanpassing van de maatschappij zelf (tweetal jaar geleden veranderd van ‘vorm’), en dit zal idd wel wat meer werk met zich meegebracht hebben, maar jammer dat hierdoor projecten niet, of toch veel trager worden gerealiseerd.

Anderzijds, stelden we voor om misschien beter samen te werken met het OCMW zodat dergelijke woningen die staan te wachten, toch kunnen gebruikt worden bvb als doorgangswoning.

Enige voorwaarde natuurlijk dat deze woningen technisch in orde zijn.


Als laatste willen we nogmaals terugkeren op Moen Feest.

Er wordt nogal gemakkelijk opgeworpen dat wij dit evenement niet willen ondersteunen aangezien ons stemgedrag de laatste jaren bij het toekennen van bijzondere toelagen.

Niets is echter minder waar…

Uiteindelijk ontvingen we het financieel verslag van de organisatie.

En er was een positief resultaat voor de editie van 2023.


We hopen dat dit de jaren ervoor wat compenseert en dat de organisatoren zo nog vele jaren verder kunnen gaan in onze gemeente!


We willen echter benadrukken dat we enerzijds dergelijk verslag wensen voor we beslissen over nieuwe toelagen (lijkt ons ietwat logisch)

en anderzijds zouden we toch nog concreter willen weten wat met de toelage van de gemeente net gerealiseerd werd/wordt.

Wij zijn voorstander om lokale evenementen goed (en zelfs meer) te ondersteunen, maar liefst niet puur geldelijk, maar wel concreter.

Voorbeelden waren er tijdens een vorige bespreking van Moen Feest, zoals het opstellen van een extra tribune, of extra voorzieningen voor toegang voor mensen met een beperking.

Allemaal concrete plannen, waar we als gemeente zeker willen bijdragen.

In ieder geval, succes Moen Feest voor de aankomende editie!!


Iets gemist ? => bekijk onze acties in het 

Evenementen updates

We komen maandelijks samen om het reilen en zeilen in onze gemeente te bespreken.

Wenst u daar (vrijblijvend)ook bij te zijn, neem dan gerust contact op met ons!

Mis geen enkele bijeenkomst of activiteit.

Belangrijke mededelingen

De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op: maandag 27 mei

@Gemeentepunt

19.00h.

Contact

Laat van je horen!

Heb je vragen, suggesties of wil je meer weten over Nu.Zwevegem? We horen graag van je!