Standpunten

NU.Zwevegem visie 2024

 • Aanpakken van kromgegroeide verkeerssituaties in Zwevegem en deelgemeentes.
 1. Inperken van fietsstraten.
  1. Fietsstraten hebben zeker hun plaats binnen Zwevegem, maar moeten waar mogelijk kunnen worden vervangen door eenrichtingsverkeer. Straten die hier al zeker voor in aanmerking komen zijn de Bekaertstraat, Otegemstraat en Harelbeekstraat.
  1. In schoolomgevingen zijn fietsstraten wenselijk, maar moet de lengte ervan beperkt blijven. Te lange fietstraten zijn ergelijk zowel voor de fietser als de automobilist.
  1. De fietssnelwegen (in wording) moeten een uniforme aanpak krijgen zodat het zowel voor de fietser als de automobilist duidelijk, en vooral veiliger is. Dit zowel voor het Guldensporenpad als voor de Trimaarzate.
   1. Een verplichte stop voor gemotoriseerd verkeer.
   1. Een sas voor de fietsers net voor het kruispunt.
   1. Een snelheidslimiet voor de gemotoriseerde fietsers
  1. Eenrichtingsverkeer waar mogelijk invoeren. In Zwevegem kan dit voor de Kortrijkstraat, Otegemstraat en Harelbeekstraat. In Sint-Denijs voor Sint-Denijsplaats en de Helkijnstraat.
   1. Dit zorgt ervoor dat er minder conflictsituaties zijn tussen verschillende weggebruikers.
   1. Laat meer parkeergelegenheid toe.
   1. Geeft de mogelijkheid tot aanleg aparte fietsstrook in plaats van een fietsstraat.
   1. Biedt een vlotte doorgang voor verkeer.
   1. Geeft meer ruimte voor commerciële activiteiten en/of groenzones
  1. Parkeerproblematiek.
   1. Het invoeren van kortparkeren in centra van de verschillende deelgemeentes & voor handelszaken waar parkeerproblemen zijn.
   1. Een ruime randparking per deelgemeente moet zeker kunnen. Met de nodige infrastructuur voor opladen en om de veiligheid te garanderen.
  1. Betere afstemming openbaar vervoer zeker voor de deelgemeenten.  Ook in het weekend moet er een basisaanbod zijn. In Sint-Denijs is het bijvoorbeeld nu niet  mogelijk om op zaterdag & zondag op regelmatige tijdstippen een bus te nemen naar Zwevegem, Kortrijk of Avelgem.
 • Een gemeente in dienst van de burger
 1. De gemeentediensten mogen niet enkel meer op afspraak bereikbaar zijn. Minimum 1 dag met vrije inloop moet mogelijk zijn. Ook een avondopening met vrije inloop is een must.
  1. Ambtenaren aan het loket moeten voldoende opleiding krijgen zodat ze op een heel flexibele manier hulp kunnen bieden over verschillende domeinen heen.
  1. Het openen van een E-loket in het gemeentepunt. Daar krijgen inwoners hulp van eventueel vrijwilligers om kennis te maken van het e-loket met behulp van hun e-id.
  1. Wekelijkse afvalophaling.
  1. Gedoofde verlichting tijdens de week vanaf 23u. Dit moet (gedeeltelijk) teruggeschakeld worden,  zeker op gevaarlijke punten, fietspaden. Het liefst zien we terug overal verlichting voorzien maar dan in beperktere mate vanaf 23u bvb door slechts  1 op 4 lichten te laten branden. (maar technisch te onderzoeken wat mogelijk is),)
 • Ondersteuning van verenigingen
  • Materiele, administratieve & publicitaire steun voor de verenigingen.
  • Het voorzien van een degelijke infrastructuur van de verengingen.
  • Herverdeling van de financiële steun naar verenigingen via het drastisch verminderen van de steun aan commerciële doeleinden en eenmalige evenementen. Evenementen uitgaande van verenigingen en feestcomités , die gedragen worden door vrijwilligerswerk, verdienen meer en betere ondersteuning. Momenteel enkel 50.000€ financiële steun voorzien te verdelen over 52 verenigingen binnen Groot Zwevegem. Wij wensen dit budget te verveelvoudigen.
 • Bedrijven, Zelfstandigen & Handelaars
  • Er moet beter geluisterd worden naar de noden van de lokale economie. Wij stellen de aanstelling voor van een vaste persoon die de communicatie tussen de verschillende gemeentediensten en de zelfstandigen behartigt. Gaande van communicatie rond wegenwerken, hulp bij commerciële initiatieven tot mogelijkheid mee te werken aan projecten voor de gemeente zelf.
  • Projecten en werken toevertrouwen aan de Zwevegemse economie.
  • De gemeente en ocmw (inclusief woon-en zorgcentrum) : waar mogelijk alle aankopen doen bij lokale handelaars die ten slotten een belastingbetaler zijn in onze gemeente. Enerzijds promoot men de lokale economie met allerlei acties en maar anderzijds doet men dan grote aankopen bij bedrijven buiten Zwevegem. We denken aan de raamcontracten voor Woon- en zorgcentra voor dagelijkse aankopen voeding (beenhouwer, bakker, groenten, kaas, …)
  • Ondersteuning van de kleinhandel in de deelgemeenten en stimulansen geven zodat in iedere deelgemeente de levensnoodzakelijke winkels aanwezig zijn. We willen ook een oplossing zoeken om een geldautomaat in iedere deelgemeente beschikbaar te hebben. Eventueel kan via de Bibus een mobiele geldautomaat beschikbaar gesteld worden zodat iedere deelgemeente 2x per week de mogelijkheid heeft om geld af te halen.
 • Boeren & Korte keten
  • Gemeente Zwevegem moet de eerste klant zijn van de Zwevegemse boeren. Er zijn genoeg producten die zij kunnen aanbieden om te gebruiken tijdens recepties, evenementen, enz…
  • We wensen de mogelijkheid te bespreken met de lokale producenten om 2wekelijks een lokale markt te organiseren voor lokaal geproduceerde en gekweekte producten
 • Natuur
  • Het sluikstorten inperken door de ophaling van grof huisvuil 1 x gratis per jaar in te voeren waarbij iedereen per deelgemeente of wijk zijn grof huisvuil kan buiten zetten. Daarbovenop willen we gratis 200 Kg grof huisvuil per inwoner per jaar aanbieden om naar het containerpark te brengen.
  • Zwevegem & deelgemeentes hun landelijk karakter bewaren. De bouwwoede van de laatste jaren moet getemperd worden.
  • Alvorens nieuwe verkavelingen goed te keuren, moet eerst vooraf een circulatie- en afwateringsplan opgesteld worden op kosten van de verkavelaar. Dergelijke plannen zouden integraal moeten deel uitmaken van de verkavelingsaanvraag, zodat vooraf reeds met de buurtbewoners kan overlegd worden.
  • Het wijzigen van het systeem van milieubelasting naar 50 EURO voor alleenstaanden en 100 EURO voor gezinnen. Deze hervorming geeft ruimte aan een eerlijkere verdeling en marge om te werken aan milieu binnen de gemeente.
 • Dorps -en wijkraden
  • Echte participatie met opvolging in de gemeenteraad.  De verschillende dossiers behandeld in de dorp -en wijkraden moeten de mogelijkheid krijgen tot referendum in betreffende gebied, met een jaarlijkse uitnodiging tin de gemeenteraad, waar de stem van die raden kan gehoord worden.
  • Zwevegem & deelgemeentes naar elkaar laten toegroeien via connectie tussen de verschillende dorp-en wijksraden
  • Adviezen vanuit de raden moeten indien niet gevolgd, gemotiveerd worden door de Gemeente.
 • Jeugd
  • Voorzien van speelpleinwerking in de deelgemeentes zelf tijdens de vakantie. Decentralisatie is nodig om meer aanbod te creëren alsook om aan de inwoners van de deelgemeentes opvang binnen eigen gemeente te voorzien. Daarbij wordt gedacht aan het gebruik van de gemeenteschool van Sint-Denijs en deze van Heesert.
  • Opvolging & ondersteuning van jeugdbewegingen. De mogelijkheid om aan de jeugdbewegingen om 1 x per jaar een container aan te vragen bij de gemeente om de lokalen of na een kamp op te ruimen.
  • Aanpak van armoede. Een aanbod van gratis soep voorzien in alle gemeentescholen.
 • Kerken en begraafplaatsen
  • Beter onderhoud van de kerkhoven. Dit is een vorm van respect voor de familie van de overledenen. Een vaste ploeg het onderhoud laten doen van de kerkhoven en eventueel andere specifieke belangrijke plaatsen in Zwevegem.
  • Dringend een herbestemming of een meer polyvalente invulling van de kerken in Zwevegem. Deze kosten ieder jaar een pak geld voor het onderhoud en zij worden amper gebruikt . Andere evenementen in de kerk moeten mogelijk zijn.
  • Voor Sint-Denijs, Heestert & Otegem willen we naast de erediensten nog meer mogelijkheden voor concerten & tentoonstellingen
  • Voor Moen: De 2 zijbeuken van de kerk inrichten voor de 2 heemkundige kringen van Groot-Zwevegem.  De hoofdbeuk wordt behouden voor erediensten.
  • Voor Zwevegem centrum : de grote kerk van Zwevegem aan het Thoyeplein ontwijden en een volledige nieuwe bestemming geven. We denken daar aan jeugd, theater, feestzaal… in ieder geval een polyvalente invulling.  De erediensten kunnen volledig verplaatst worden naar de kerk van Knokke.
 • Schulden
  1. Verminderen van de financiële schulden van de gemeente is een must voor de toekomst. In begroting moeten we voorzien om een daling te hebben jaar naar jaar. Dit kan door alvast niet in prestige te investeren, maar enkel in noodzakelijke dingen.
  1. Om dit gemeente in de toekomst betaalbaar te houden, is het in eerste instantie niet mogelijk om de gemeentebelastingen te verlagen. Als we de schuld echter kunnen wegwerken, komt die mogelijkheid er vanzelf in de toekomst.
 • Politiek geeft terug aan de burger
  1. Een actie waar de gemeenteraadsleden hun zitpenning, en schepenen naar eigen vermogen één maal per jaar wegschenken aan een vereniging binnen groot-Zwevegem. Ieder jaar komt een andere deelgemeente aan bod.
 • Feestelijkheden
  1. Tijdens de eindejaar periode zijn er te grote verschillen binnen de deelgemeentes naar sfeer en gezelligheid. Wij stellen een uniforme aanpak voor waardoor iedereen onmiddellijk ‘weet’ dat hij in groot Zwevegem is.
   1. Uniforme versiering & verlichting waar mogelijk
   1. Een kerstboom per deelgemeente
   1. Inspraak voor de lokale winkeliers en handelaars over plaats en type versiering & verlichting.
 • Rusthuis
  1. Er moeten ruimere openingsuren komen voor de bezoekers van het rusthuis. Het cafetaria, ideale plaats om bezoekers en bewoners samen te krijgen, moet ook naar avonden toe open kunnen.
  1. Er moet mogelijkheid zijn om op 2 momenten te kunnen gaan slapen, waar dat nu slechts op 1 moment kan.
  1. Onderhoudsplicht afschaffen. Deze maatregel brengt meer kosten mee dan dat het iets opbrengt. Dit zorgt ook dat familieleden niet in scheve situaties terechtkomen.
  1. De betaalbaarheid verder onderzoeken. Voor vele mensen is het onmogelijk om de maandelijkse kost te dragen.